Dersler

KoduDers AdıAKTS 
EEM 501 Güç Elektroniği Aygıtları ve Uygulamaları7,5 
EEM 502  Elektrik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler7,5 
EEM 503  Rüzgar Enerjisi Dönüşüm Sistemleri7,5 
EEM 507  Kontrol Sistemleri Tasarımı7,5 
EEM 510  Elektrik Devrelerinin Modellenmesi7,5 
EEM 511  Veri İletişim ve Bilgisayar Ağları7,5 
EEM 513  Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağları7,5 
EEM 519 Fotovoltaik Enerji Dönüşümü7,5 
EEM 520 İleri Sayısal Tasarım7,5 
EEM 521  İleri İşaret İşleme7,5 
EEM 522 Kablosuz İletişim7,5 
EEM 523 Sayısal İletişim ve Kodlama7,5 
EEM 524  Genetik Algoritmalar7,5 
EEM 527 Lazer Teknolojisi ve Uygulamaları7,5 
EEM 528  Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının Analizi ve Tasarımı 7,5 
EEM 597 Yüksek Lisans Seminer7,5 
EEM 598 Uzmanlık Alan Dersi10 
EEM 599 Yüksek Lisans Tez Çalışması20