Program Tanımı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, temeli kuvvetli bir matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından elektrik enerjisinin üretim, iletim ve dağıtımı, haberleşme sistemleri, elektronik donanım ve yazılım, elektrik makinaları ve sürücü sistemler, endüstriyel otomasyon ve kontrol, mikrodalga ve antenler, tıbbi elektronik ve cihaz teknolojisi gibi alanlarda mühendislik biliminde derinlemesine bilgilerin verildiği çok geniş bir alanı kapsayan bir mühendislik disiplinidir.


Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, araştırma ve geliştirme yeteneğine sahip yüksek mühendisler yetiştirmektir.