Formlar

Ders EKle/ Bırak Formu
(İmzalanarak danışman onayına sunulur.)

Ders Saydırma
(Aldığınız bir dersi başka bir dersin yerine saydırmak için gerekli formdur. Form doldurarak  B Blok 2. Kat 216 Nolu odada Bölümler Sekreterine teslim ediniz.)

Ders Sildirme
(Aldığınız bir dersi sildirmek için gerekli formdur. Form doldurarak  B Blok 2. Kat 216 Nolu odada Bölümler Sekreterine teslim ediniz.)

 Tek/Çift Ders Sınav Dilekçesi
(Mezun durumundaki öğrenciler için yapılan tek ders sınavına girmek için formu doldurup B Blok 2. Kat 216 Nolu odada Bölümler Sekreterine teslim ediniz. )