Elektrik Makineleri Laboratuvarı

# Duyurular #

***Laboratuvar dersi ile ilgili duyurular buradan yapılacaktır.

10 Ekim2019

  • Bir grup enfazla 4  kişiden oluşması gerekmektedir.
  • Deneyler bir hafta A grubu bir sonraki hafta B grubu şeklinde olacak şekilde iki haftada bir yapılacaktır.
  • Laboratuvar günü Salı Günüdür.İlk laboratuvar 15.10.2019 tarihinde A grubu ile başlayacaktır.
  • Normal öğretim  öğrencilerinin öğleden önce ikinci öğretim öğrencilerininde öğleden sonra olacak şekilde grupların oluşturulması beklenmektedir.
  • Yaşanacak bir aksak durumunda bu kural hatırlatılarak gerekli görüldüğünde grup değişikliği yapılacaktır.
  • Grupların oluşturulması önceki dönemlerde olduğu gibi dersin hangi hocadan aldığına, normal öğretim-ikinci öğretim vb. olmanıza bakılmaksızın yapılabilmektedir.
  • Lab.anlatım saati akabindeki grupların Lab. anlatım zamanında hazır bulunmaları gerekmektedir.Yoklama o zaman diliminde alınacakatır.
  • İlk hafta Laboratuvara gelirken Bölüm Web sayfasının Laboratuvar kısmında bulunan"Kurallar ve Taahhütname" isimli dosyayı okuyup imzalı şekilde getirilmelidir.
  • Dersi ilk kez alacak olanların ise yine Web sayfasında bulunan "Ekipmanları ve Kullanımları" isimli dosyayı çıktı alıp okuyarak Laboratuvara  gelmeleri gerekmektedir.
  • İlk hafta deneylere başlanacağı için gelirken Web sayfasından deney föyünü çıktı alarak ve deneye çalışarak gelinmelidir.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

# Paylaşımlar #

Ekipmanları ve Kullanımları (Download)

Kurallar ve Taahhütname (Download)

 

Makine-1 Deneyleri 

2019 Makine-1 Deney Föyleri Tümü (Download)

Eski Deneyler

DA Makinenin tanınması.sargı direnclerinin ölçülmesi, yabancı uyartımlı şönt generatörün dış karakteristiği.
Yabancı uyartımlı ve kendinden uyartımlı şönt generatörün yükte çalıştırılması.
Düz ve ters kompunt DA generatörün yükte çalışması ve dış karakteristiği. 
Yabancı ve kendinden uyartımlı şönt DA motorun boşta, yükte çalışması ve dış karakteristiği.
Transformatorlarda sarım sayılarının bulunmasıve polaritelerinin belirlenmesi

 

Makine-2 Deneyleri 

2019 Asenkron Motor Deneyleri Föyü (Download)

2019 Senkron Makine Deneyleri Föyü (Download)

Eski Deneyler

3-fazlı trafonun yıldız ve üçgen bağlantılılarının doğrulanması, bu bağlantıların yükte yapılması ile asenkron makinenin etiket değerlerinin okunması ve tanınması
3-fazlı Asenkron Motorun boşta, kısadevre, yükte çalışması deneyleri ile motorun eşdeğer devre parametrelerinin çıkartılması ve çıkış karakteristiğinin oluşturulması
3-fazlı Asenkron Generatörün Boşta ve Yükte Çalıştırılması
3-fazlı Senkron Generatörün Boşta, Kısadevre Deneyleri ile Eşdeğer Devre Parametrelerinin Bulunması ve Yükte Çalıştırılması