Ön koşul tablosu

ÖN KOŞUL TABLOSU

Ders

Ön Koşullu Ders

MAT182 Matematik II

MAT 181 Matematik I

FIZ 182 GenelFizik II

FIZ 181 GenelFizik I

MAT 192 LineerCebir

MAT 181 Matematik I

EEM 152 ProgramlamayaGiriş

EEM 152 BilişimTeknolojilerineGiriş

YDL 192 İngilizce II

YDL 191 İngilizce I

TUR 192 TürkDili II

TUR 191 TürkDili I

EEM 201 ElektrikDevreleri I

FIZ 182 GenelFizik II, MAT 192 LineerCebir

EEM 203 Elektromanyetik Alan Teorisi

MAT 281 DiferansiyelDenklemler

MAT 281 DiferansiyelDenklemler

MAT182 Matematik II

EEM 283 MalzemeBilimi

KIM 181 GenelKimya

EEM 285 C Programlama

EEM 152 ProgramlamayaGiriş

EEM 202 ElektrikDevreleri II

EEM 201 ElektrikDevreleri I

EEM 204 Modern Fizik

FIZ 182 Genel Fizik II

EEM 206 YarıiletkenAygıtlar

FIZ 182 Genel Fizik II

EEM 208 ElektrikDevreleri Lab I

EEM 201 ElektrikDevreleri I

EEM 282 SayısalYöntemler

MAT182 Matematik II

EEM 284 Olasılıkveİstatistik

MAT 181 Matematik I

ATA 292 Atatürk İlkeleriveİnkılâpTarihi II

ATA291 Atatürk İlkeleriveİnkılâpTarihi I

EEM 301 Elektronik I

EEM 201 ElektrikDevreleri I

EEM 303 İşaretlerveSistemler

MAT 281 DiferansiyelDenklemler

EEM 305 ElektrikMakinaları I

EEM 201 ElektrikDevreleri I

EEM 307 GüçElektroniği

EEM 206 YarıiletkenAygıtlar

EEM 309 ElektrikDevreleri Lab II

EEM 202 ElektrikDevreleri II

EEM 311 ElektromanyetikDalgaTeorisi

EEM 203 Elektromanyetik Alan Teorisi

EEM 302 Elektronik II

EEM 301 Elektronik I

EEM 304 KontrolSistemlerineGiriş

EEM 201 ElektrikDevreleri I

EEM 306 ElektrikMakinaları II

EEM 305 ElektrikMakinaları I

EEM 308 LojikDevreler

EEM 302 Elektronik II

EEM 310 ElektrikMakinaları Lab

EEM 306 ElektrikMakinaları II

EEM 312 ElektronikDevreleri Lab

EEM 302 Elektronik II

EEM 411 YüksekGerilimTekniği

EEM 203 Elektromanyetik Alan Teorisi

EEM 417 Sayısalİşaretİşleme

EEM 303 İşaretlerveSistemler

EEM 419 Mikroişlemciler I

EEM 417 Sayısalİşaretİşleme

EEM 421 ElektromanyetikUyumluluk

EEM 203 Elektromanyetik Alan Teorisi

EEM 423 MikrodalgaTekniği

EEM 203Elektromanyetik DalgaTeorisi

EEM 425 Analog Haberleşme

EEM 303 İşaretlerveSistemler

EEM 429 SayısalKontrolSistemleri

EEM 417 Sayısalİşaretİşleme

EEM 416 Mikroişlemciler II

EEM 419 Mikroişlemciler I

EEM 418 SayısalHaberleşme

EEM 417 Sayısalİşaretİşleme

EEM 420 Optoelektronik

EEM 204 Modern Fizik

EEM 422 AntenlerveYayılma

EEM 311 ElektromanyetikDalgaTeorisi

EEM 426 MedikalElektronik

EEM 302 Elektronik II

EEM 428 OptimizasyonTeknikleri

MAT 281 DiferansiyelDenklemler

EEM 430 NesneTabanlıYazılımGeliştirme

EEM 285 C Programlama