Temel Yeterlilikler

Temel Alan Yeterlilikleri

 • Matematik ve fen bilimleri hakkında genel kavrama yeteneği edinmek ve analitik düşünme alışkanlığını kazanmak.
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile ilgili temel konularda bilgi birikimini sağlamak.
 • Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama yeteneği kazanmak.
 • Sistem çözümleme ve tasarımı yeteneklerinin kazandırılması.
 • Kuramsal bilgileri laboratuar ve proje çalışmalarıyla uygulamaya dönüştürmek.
 • Güncel yazılım ve donanımları etkin bir biçimde kullanmak.
 • Takım içinde ve bireysel çalışabilme becerisi kazanmak.
 • Finansal çözümlemeler yapmak ve mühendislik ekonomisini uygulamak.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi kazanmak. Yabancı bir dili meslekî yaşamda etkin biçimde kullanmak.
 • Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanmak.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak.