Tanıtım

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2008 yılında kurulan Mühendislik Fakültesinin bir bölümü olarak 2010-2011 Akademik yılında İngilizce Hazırlık Sınıfı ile Eğitim-Öğretim faaliyetine başlamıştır. Programın temel hedeflerinden biri 8 yarıyıllık eğitim-öğretim süresince kazandırdığı analitik düşünebilme yeteneği ile ulusal veya uluslararası düzeyde teorik ve uygulamalı alanlarda mesleğini icra edebilecek elektrik-elektronik mühendisi yetiştirmektir. 8 yarıyıllık eğitim için hazırlanan ders planında derslerin %30'u İngilizce, %25'i ise seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Program içersinde, elektrik makinaları, elektrik tesisleri, devreler ve sistemler, elektromanyetik alanlar ve mikrodalga tekniği, elektronik, haberleşme gibi 6 anabilim dalı bulunmaktadır. Hazırlık sınıfı ile birlikte 4 yıllık lisans programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisi olduğunu gösteren lisans diploması verilir. Mezunlar, enerji üretim-iletim-dağıtım-tüketim, elektromekanik, güç elektroniği, haberleşme, kontrol sistemleri ve otomasyon gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde istihdam edilirler. Ayrıca, tasarım, projelendirme, satış temsilciliği, danışmanlık, müşteri hizmetleri ve ilişkilerine dayalı işlerde ve araştırma ve geliştirmeye dayalı işletmelerde de çalışabilirler.