Yayınlar

Yayınlar
  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler