Misyon - Vizyon

Bölümün misyonu, Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin güncel konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan bilgi ve teknolojileri üretebilen ve uygulayabilen, girişimci, evrensel değerlere duyarlı ve meslek ahlakını özümsemiş mühendislerin yetiştirilmesini sağlayacak eğitim ve öğretimi vermektir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği programının vizyonu yürüteceği araştırma odaklı eğitim, nitelikli bilimsel araştırmalar, endüstri ve topluma hizmeti önceleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını sağlamaktır